Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2022

Broedsucces

Dat ieder broedseizoen totaal verschillend kan zijn dan de vorige bleek in het afgelopen broedseizoen. Vanaf eind mei werd er voor het eerst hoog pat…

13MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2022

Kustbroedvogels

Het broedseizoen van 2022 was voor een aantal soorten kustbroedvogels een dramatisch jaar. Voor het eerst werd er hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastg…

8MB

Vliegbewegingen van jonge zeearenden in windpark Zeewolde (Flevoland) in 2019-2022

Zeearenden

Een kleine toename van sterfte door aanvaringen met windturbines kan een groot effect hebben op de populatieomvang van langlevende vogelsoorten, waar…

7MB

Vogelsterfte in het Deltagebied in 2022 – Hoogpathogene vogelgriep in broedkolonies en botulisme

Broedvogels

Hoogpathogene vogelgriep H5N1 (HPAI) werd in mei 2022 voor het eerst in kolonies van kustbroedvogels in Nederland vastgesteld. In korte tijd werden e…

5MB

Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2021/2022

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels - en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aangr…

8MB

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

BroedvogelsStrandbroeders

Op stranden in de Voordelta en dijken en strandjes rond de Oosterschelde en Westerschelde broeden strandbroeders (dwergstern, bontbekplevier en strand…

5MB

Watervogels in de Grevelingen seizoen 2021/2022

Watervogels

Dit rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2021/2022. In dit rapport zijn gegeve…

3MB

Gedragsonderzoek naar overleving van bontbekplevierkuikens op stranden 2022

Overig

De overleving van bontbekplevierkuikens op Nederlandse stranden is laag. Tijdens het broedseizoen van 2022 hebben wij een onderzoek uitgevoerd om mee…

1MB

Broedvogels zeegroentesnijgebieden Oosterschelde 2022

Broedvogels

De Provincie Zeeland verleent vergunningen voor het recreatief snijden van zeegroenten in de Oosterschelde. Met deze vergunning mogen snijders zelfst…

7MB

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in december 2021, januari en maart 2022

Noordzee

Dit rapport is het jaarlijks verslag van de telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote zee-eenden en toppers in de Nederlandse kustwa…

3MB

Knelpunten en kansen voor strandbroedvogels in de Delta: strandplevier, bontbekplevier en dwergstern

Strandbroeders

De kustbroedvogelsoorten Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern hebben een Natura2000 doelstelling in het Deltagebied. Rijkswaterstaat is verant…

6MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2021

Broedsucces

In 2021 werden voor het vierde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Het onde…

10MB

Monitoring vogels bij project Zimmerman – Tellingen bij laagwater 2021-2022

Overig

Provincie Zeeland is bezig met het voorbereiden en realiseren van projecten ten behoeve van het natuurherstel in de Westerschelde. In het verdrag ‘Ont…

3MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2021

Kustbroedvogels

Voor kustbroedvogels is het Deltagebied één van de belangrijkste gebieden van Nederland en West-Europa. Van soorten als strandplevier (77%), zwartkopm…

8MB

Watervogels in de Grevelingen 2020-2021

Watervogels

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2020/2021. In dit rapport zij…

3MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020-2021

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels- en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aa…

11MB
1 2 3 7