Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2023

Kustbroedvogels

Het totaal aantal broedpaar van de zestien soorten kustbroedvogels was met 85 500 paar in 2023 een stuk lager dan het gemiddelde (94 600 paar) van de…

12MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2023

Broedsucces

In 2023 werden voor het zesde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Door een…

10MB

Wild bird mortality in the Dutch Delta in 2023 – The resurgence of avian influenza in breeding colonies

BroedvogelsSterfte

Highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 was detected the first time in colonies of coastal breeding birds in the Netherlands in May 2022, leadi…

3MB

Vogelsterfte in het Deltagebied in 2023 – Terugkeer van vogelgriep in de broedkolonies

BroedvogelsSterfte

Hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) H5N1 werd in mei 2022 voor het eerst in kolonies van kustbroedvogels in Nederland vastgesteld en veroorzaakte…

3MB

Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2022/2023

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels - en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aangr…

12MB

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2023

Strandbroeders

Vogelbescherming Nederland, Nationaal Park Oosterschelde en Provincie Zeeland zetten zich sinds enkele jaren in voor de bescherming van strandbroeders…

5MB

Slaapplaatsen van watervogels in het Markiezaat 2022/2023

Slaapplaatsen

Het Markiezaat heeft een belangrijke functie voor overnachtende groepen meeuwen, ganzen en middelste zaagbekken. Daarnaast slapen in het gebied grote…

2MB

Broedsucces van de scholekster in de Provincie Zeeland

BroedsuccesKustbroedvogels

De scholekster is een karakteristieke soort van het Deltagebied. Het aantal broedende scholeksters neemt af. Om er achter te komen waar en waarom het…

2MB

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2022, januari en maart 2023

Noordzee

Dit rapport is het jaarlijks verslag van de telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote zeeeenden en toppers in de Nederlandse kustwat…

5MB

Gedragsonderzoek bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken – stagerapport Bram Roobol

Strandbroeders

Zeeuwse dijken worden niet alleen gebruikt door recreanten en omwonenden. Bontbekplevieren gebruiken een aantal van deze dijken om jongen groot te br…

2MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2022

Broedsucces

Dat ieder broedseizoen totaal verschillend kan zijn dan de vorige bleek in het afgelopen broedseizoen. Vanaf eind mei werd er voor het eerst hoog pat…

13MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2022

Kustbroedvogels

Het broedseizoen van 2022 was voor een aantal soorten kustbroedvogels een dramatisch jaar. Voor het eerst werd er hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastg…

8MB

Vliegbewegingen van jonge zeearenden in windpark Zeewolde (Flevoland) in 2019-2022

Zeearenden

Een kleine toename van sterfte door aanvaringen met windturbines kan een groot effect hebben op de populatieomvang van langlevende vogelsoorten, waar…

7MB

Vogelsterfte in het Deltagebied in 2022 – Hoogpathogene vogelgriep in broedkolonies en botulisme

BroedvogelsSterfte

Hoogpathogene vogelgriep H5N1 (HPAI) werd in mei 2022 voor het eerst in kolonies van kustbroedvogels in Nederland vastgesteld. In korte tijd werden e…

5MB

Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2021/2022

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels - en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aangr…

8MB

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

BroedvogelsStrandbroeders

Op stranden in de Voordelta en dijken en strandjes rond de Oosterschelde en Westerschelde broeden strandbroeders (dwergstern, bontbekplevier en strand…

5MB
1 2 3 8