Top

Rapporten

Bekijk hieronder de rapporten die Deltamilieu Projecten heeft opgesteld voor diverse opdrachtgevers.

   grootte: 3 MB Wintersterfte van watervogels in het Deltagebied 2021    grootte: 20 MB Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2020    grootte: 18 MB Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2019-2020    grootte: 10 MB Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2020    grootte: 26 MB Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2019-2020    grootte: 22 MB Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2018-2019    grootte: 42 MB Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2017-2018    grootte: 15 MB Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2016-2017    grootte: 21 MB Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2015-2016    grootte: 4 MB Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2014-2015    grootte: 4 MB Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991–2008    grootte: 3 MB Watervogels in de Grevelingen 2019-2020    grootte: 3 MB Watervogels in de Grevelingen 2018-2019    grootte: 4 MB Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in augustus en november 2019 en januari 2020    grootte: 3 MB Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in januari en maart 2019    grootte: 5 MB Use of foraging habitat and disturbance of Common Ringed Plover - Thesis report Loes de Jong    grootte: 13 MB Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2018 - 2019    grootte: 8 MB Kustbroedvogels in het deltagebied in 2019    grootte: 13 MB Broedsucces kustbroedvogels 2019    grootte: 4 MB Project strandbroeders Deltagebied 2019    grootte: 7 MB Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018    grootte: 10 MB Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2017 2018    grootte: 4 MB BM 19.07 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2018    grootte: 8 MB negatieve trends watervogels Natura 2000 Delta Grevelingen en Haringvliet    grootte: 3 MB Watervogel tellingen bij afgaand tij op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde september november 2018 BM 19.02    grootte: 2 MB Kustbroedvogels in het deltagebied in 2016    grootte: 2 MB BM-16.06-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2015    grootte: 4 MB BM-15-07-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2014    grootte: 6 MB BM-14-12-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2013    grootte: 5 MB BM-13-18-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2012    grootte: 3 MB BM-12-22-Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011    grootte: 9 MB BM-11-11-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2010-2    grootte: 5 MB BM-10-09-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2009    grootte: 5 MB BM-09-05-Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2008    grootte: 3 MB BM 18.14 Kustbroedvogels-in-het-Deltagebied-in-2017    grootte: 2 MB Watervogeltellingen-bij-afgaand-tij-op-en-nabij-de-proefsuppleties-Galgeplaat-en-Schelphoek-in-de-Oosterschelde-september-november 2017    grootte: 2 MB Watervogels-Zeedijk-St-Pieterspolder    grootte: 2 MB Watervogels-in-het-Veerse-Meer-habitatgebruik-en-trends    grootte: 4 MB Watervogels-in-de-Grevelingen-2017_2018    grootte: 2 MB Verslag-Kustvogeldag-Zeeland-18-juni-2015    grootte: 1 MB Strandbroedvogels-Verklikker-2018-Broedsucces-plevieren-en-bescherming-broedgebied-met-afzetting    grootte: 7 MB Plan-van-aanpak-monitoring-broedsucces-overleving-en-verklarende-factoren-kustbroedvogels-en-weidevogels-Haringvliet    grootte: 1 MB Functioneren-kunstmatig-eiland-voor-sterns-in-de-Inlaag-Oesterput-en-op-eilanden-in-de-Inlaag-s-Gravenhoek-Noord-Beveland-Broedseizoen-2017    grootte: 612 KB Functioneren-kunstmatige-eilanden-voor-sterns-in-Oesterput-en-op-Neeltje-Jans-2016    grootte: 6 MB Broedsucces-van-kustbroedvogels-in-de-Grevelingen-2017    grootte: 12 MB Broedsucces-overleving-en-dispersie-kustbroedvogels-Haringvliet-2017    grootte: 3 MB 7-eilandenplan-Duurzame-en-korte-termijn-maatregelen-voor-het-behoud-van-kustbroedvogels-in-de-Zuidwestelijke-Delta    grootte: 2 MB PAS-gebiedsanalyse-Weerter-en-Budelerbergen-Ringselven-december-2015    grootte: 3 MB PAS-gebiedsanalyse-Swalmdal-december-2015    grootte: 3 MB PAS-gebiedsanalyse-Sint-Pietersberg-Jekerdal-december-2015    grootte: 3 MB PAS-gebiedsanalyse-Sint-Jansberg-december-2015    grootte: 2 MB PAS-gebiedsanalyse-Sarsven-en-De-Banen-december-2015    grootte: 5 MB PAS-gebiedsanalyse-Roerdal-december-2015    grootte: 3 MB PAS-gebiedsanalyse-Noorbeemden-Hoogbos-december-2015    grootte: 4 MB PAS-gebiedsanalyse-Meinweg-december-2015    grootte: 7 MB PAS-gebiedsanalyse-Maasduinen-december-2015    grootte: 8 MB PAS-gebiedsanalyse-Geuldal-december-2015    grootte: 5 MB PAS-gebiedsanalyse-Geleenbeekdal-december-2015    grootte: 4 MB PAS-gebiedsanalyse-Brunssummerheide-december-2015    grootte: 2 MB PAS-gebiedsanalyse-Boschhuizerbergen-december-2015    grootte: 3 MB PAS-gebiedsanalyse-Bemelerberg-Schiepersberg-december-2015    grootte: 1 MB Natura-2000-Beheerplan-Abdij-Lilbosch-voormalig-klooster-Mariahoop-maart-2014    grootte: 7 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2016_2017    grootte: 4 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2015_2016    grootte: 5 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2014_2015    grootte: 11 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2013-2014    grootte: 5 MB Watervogels-en-Zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2012_2013    grootte: 5 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2011_2012    grootte: 9 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2010-2011    grootte: 5 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2009_2010    grootte: 3 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2008_2009    grootte: 3 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-in-de-Zoute-Delta-2007_2008    grootte: 3 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-januari-2013    grootte: 796 KB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-januari-2012    grootte: 6 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-januari-2011    grootte: 3 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-januari-2010    grootte: 1.017 KB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-januari-2009    grootte: 1 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-in-november-2017-en-januari-2018    grootte: 3 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-in-november-2016-en-januari-2017    grootte: 4 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-in-november-2015-en-januari-2016    grootte: 2 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-in-november-2014-en-januari-2015    grootte: 7 MB Midwintertelling-van-zee-eenden-in-de-Waddenzee-en-de-Nederlandse-kustwateren-in-november-2013-en-januari-2014    grootte: 7 MB Watervogels-en-zeezoogdieren-Zoute-Delta
Next »Page 1 of « Prev

Heeft u vraag naar ecologisch ondersteunend advies of wilt u vrijblijvend informatie ontvangen over onze diensten?

Neem dan direct contact op!

info@deltamilieuprojecten.nl