Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Plevieren met kleurringen

Strandbroeders

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om te starten met het aflezen van kleurringen! Met dit document kun je alles leren over de verschi…

2MB

Slaapplaatsen van watervogels in het Markiezaat 2021/2022

OverigSlaapplaatsenWatervogels

Slaapplaatsen van watervogels vormen een essentiële functie binnen het overwinteringsgebied. Het verzamelen van aantallen van deze functie kan belangr…

1MB

Blauwdruk voor demografische monitoring van kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied 2021

BroedvogelsKustbroedvogels

Het Deltagebied is samen met de Waddenzee het belangrijkste gebied voor kustbroedvogels in Nederland (Arts et al. 2019). Er zijn grote kennisleemtes m…

2MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2020

Kustbroedvogels

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband…

10MB

Plevieren aan de Oosterschelde 2021

Strandbroeders

Ervaringen in het buitenland hebben Vogelbescherming in 2019 doen besluiten om samen met diverse vogelwerkgroepen een start te maken met het bescherm…

5MB

Handleiding Strandbroeders nestkaart.nl

OverigStrandbroeders

Deze handleiding helpt bij het invoeren van nesten van strandbroeders in de webapp nestkaart.nl.

1MB

Geïntegreerde populatieanalyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied 2021

Kustbroedvogels

De hier gerapporteerde studie omvat voor vijf Zuidwestelijke Delta karakteristieke soorten kustbroedvogels een geïntegreerde (demografische) analyse v…

6MB

Meeuwenvisie Zuidwestelijke Delta: Beheer van populaties grote meeuwen in het Deltagebied van Nederland en België 2021

Overig

Havenbedrijven (Port of Rotterdam, Port of Antwerp en North Sea Port) en Coalitie Delta Natuurlijk (Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverb…

4MB

Wintersterfte van watervogels in het Deltagebied 2021

Watervogels

Na enkele jaren zonder echte vrieskou doken tussen 10 februari en 17 februari 2021 de dagtemperaturen in Nederland onder het nulpunt. In de nachten we…

3MB

Vogeltellingen Kreekrak Bathse Spuikanaal en Krammersluizen 2020-2021

Watervogels

Rijkswaterstaat wilt weten of een deel van het Bathse Spuikanaal en de Surfplas bij de Kreekraksluizen en het Hoogbekken en Laagbekken bij de Krammers…

2MB

Handleiding leeftijdsherkenning Strandbroeders

OverigStrandbroeders

Deze determinatiekaart helpt bij het bepalen van leeftijd van strandbroeders. De kuikens van de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern zijn gemak…

1MB

The effects of recreation on the breeding behavior of Plovers nesting on Dutch sea dikes -Sabine Hoek

Strandbroeders

The world is currently experiencing a global decline in biodiversity and species are going extinct, often at increasing rates. Biodiversity is inheren…

2MB

Broedvogels van de Hellegatsplaten SNL Broedvogelmonitoring 2020

Overig

In het broedseizoen van 2020 is in opdracht van Staatsbosbeheer Zuid-Hollandse Delta een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op de Hellegatsplaten, Kr…

4MB

Watervogels Krammer telseizoen 2019-2020

Overig

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de watervogeltellingen in drie deelgebieden van het Krammer-Volkerak in de periode juli 2019 t/m…

2MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2019-2020

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels- en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aa…

18MB
1 2 3 4 7