Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2021

Broedsucces

In 2021 werden voor het vierde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Het onde…

10MB

Monitoring vogels bij project Zimmerman – Tellingen bij laagwater 2021-2022

Overig

Provincie Zeeland is bezig met het voorbereiden en realiseren van projecten ten behoeve van het natuurherstel in de Westerschelde. In het verdrag ‘Ont…

3MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2021

Kustbroedvogels

Voor kustbroedvogels is het Deltagebied één van de belangrijkste gebieden van Nederland en West-Europa. Van soorten als strandplevier (77%), zwartkopm…

8MB

Watervogels in de Grevelingen 2020-2021

Watervogels

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2020/2021. In dit rapport zij…

3MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020-2021

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels- en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aa…

11MB

Vogeltellingen met afgaand water in de Westerschelde oktober 2018 – juni 2021

Watervogels

Het Deltagebied is van internationaal belang voor overwinterende en doortrekkende watervogels als steltlopers, eenden en meeuwen. De Westerschelde is…

11MB

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Plevieren met kleurringen

Strandbroeders

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om te starten met het aflezen van kleurringen! Met dit document kun je alles leren over de verschi…

2MB

Slaapplaatsen van watervogels in het Markiezaat 2021/2022

OverigSlaapplaatsenWatervogels

Slaapplaatsen van watervogels vormen een essentiële functie binnen het overwinteringsgebied. Het verzamelen van aantallen van deze functie kan belangr…

1MB

Blauwdruk voor demografische monitoring van kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied 2021

BroedvogelsKustbroedvogels

Het Deltagebied is samen met de Waddenzee het belangrijkste gebied voor kustbroedvogels in Nederland (Arts et al. 2019). Er zijn grote kennisleemtes m…

2MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2020

Kustbroedvogels

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband…

10MB

Plevieren aan de Oosterschelde 2021

Strandbroeders

Ervaringen in het buitenland hebben Vogelbescherming in 2019 doen besluiten om samen met diverse vogelwerkgroepen een start te maken met het bescherm…

5MB

Handleiding Strandbroeders nestkaart.nl

OverigStrandbroeders

Deze handleiding helpt bij het invoeren van nesten van strandbroeders in de webapp nestkaart.nl.

1MB

Geïntegreerde populatieanalyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied 2021

Kustbroedvogels

De hier gerapporteerde studie omvat voor vijf Zuidwestelijke Delta karakteristieke soorten kustbroedvogels een geïntegreerde (demografische) analyse v…

6MB

Meeuwenvisie Zuidwestelijke Delta: Beheer van populaties grote meeuwen in het Deltagebied van Nederland en België 2021

Overig

Havenbedrijven (Port of Rotterdam, Port of Antwerp en North Sea Port) en Coalitie Delta Natuurlijk (Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverb…

4MB

Wintersterfte van watervogels in het Deltagebied 2021

Watervogels

Na enkele jaren zonder echte vrieskou doken tussen 10 februari en 17 februari 2021 de dagtemperaturen in Nederland onder het nulpunt. In de nachten we…

3MB
1 2 3 4 8