Projecten

De werkzaamheden van Deltamilieu projecten behoren tot verschillende projecten. Sommige projecten worden met regelmaat uitgevoerd, zo tellen wij maandelijks vanuit een vliegtuig de zeehonden in de Delta. Daarnaast zijn we al tientallen jaren betrokken bij de monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op de Noordzee en zee-eenden in de Waddenzee. De in deze monitoringsprojecten opgedane kennis wordt breed gedeeld en uitgedragen middels rapporten en presentaties. Bij de projecten zijn verschillende opdrachtgevers betrokken. Klik hieronder op een project om meer te weten te komen.

Opdrachtgevers: ProvinciesTerreinbeherende organisaties

Hoogpathogene vogelgriep is in korte tijd wereldwijd een van de belangrijkste bedreigingen voor wilde vogelpopulaties geworden. Sinds de opkomst van e…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

De tellingen van watervogels in het Deltagebied worden al ruim 40 jaar uitgevoerd door de medewerkers van Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijksw…

Opdrachtgever: Diversen

De bontbekplevier en strandplevier zijn beide beschermde inheemse diersoorten en staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming.…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Ieder jaar worden de aantallen en verspreiding van kustbroedvogels vastgesteld in het Deltagebied. Onder kustbroedvogels worden hier verstaan kluut, b…

Opdrachtgevers: ProvinciesRijkswaterstaat Centrale InformatievoorzieningTerreinbeherende organisaties

Sinds 2018 worden gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied verzameld. Het onderzoek naar het broedsucces levert gegevens o…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Vanaf 1984 wordt er op een gestandaardiseerde manier gegevens verzameld over de aantallen en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren in het Nederl…