Onze specialisten

Deltamilieu Projecten beschikt over grote expertise bij het organiseren, uitvoeren en rapporteren van diverse vogelonderzoeken.

Wendy Janse

Teamleider

Specialismen: Communicatie Strandbroeders Woordvoering
Wendy@deltamilieu.nl

Floor Arts

Bioloog

Specialismen: Data-analyse Insecten Kustbroedvogels Onderzoek Ringonderzoek Watervogels
Floor@deltamilieu.nl

Dirk van Straalen

Ecoloog

Specialismen: Beheer Grote Zilverreiger Kustbroedvogels Ringonderzoek Watervogels Zeearenden
Dirk@deltamilieu.nl

Mark Hoekstein

Bioloog en projectleider watervogels

Specialismen: Data-analyse Kustbroedvogels Lepelaar Ringonderzoek Watervogels
Mark@deltamilieu.nl

Maarten Sluijter

Specialist Vogelmonitoring

Specialismen: GIS Insecten Kustbroedvogels Ringonderzoek Watervogels
Maarten@deltamilieu.nl

Pim Wolf

Ecoloog

Specialismen: Kustbroedvogels Ringonderzoek Watervogels Zeevogels Zeezoogdieren
Pim@deltamilieu.nl

Sander Lilipaly

Ecoloog

Specialismen: Kustbroedvogels Ringonderzoek Vogelgriep Watervogels
Sander@deltamilieu.nl

Stef van Rijn

Ecoloog

Specialismen: Aalscholvers Dassen Rode wouwen Telemetrie Watervogels regio IJsselmeergebied Wespendieven Zeearenden
Stef@deltamilieu.nl

Mónika Ballmann

Viroloog & vogelonderzoeker

Specialismen: Kustbroedvogels Ringonderzoek Vogelgriep in relatie tot wilde vogels
monika@deltamilieu.nl

Mayro Pattikawa

Projectmedewerker

Specialismen: Data-analyse GIS Onderzoek Watervogels
mayro@deltamilieu.nl

Projecten

Lees hier over onze belangrijkste projecten

Opdrachtgevers: ProvinciesTerreinbeherende organisaties

Hoogpathogene vogelgriep is in korte tijd wereldwijd een van de belangrijkste bedreigingen voor wilde vogelpopulaties geworden. Sinds de opkomst van e…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

De tellingen van watervogels in het Deltagebied worden al ruim 40 jaar uitgevoerd door de medewerkers van Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijksw…

Opdrachtgever: Diversen

De bontbekplevier en strandplevier zijn beide beschermde inheemse diersoorten en staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming.…