Over Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta.

Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen.

We verzamelen objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team zich gespecialiseerd in gerelateerd werk als: (kleur)ringen van kustbroedvogels, strandbroeders (bontbekplevier, dwergstern en strandplevier). Wij delen deze kennis met terreinbeheerders en overheden.

Ontstaansgeschiedenis

Toen Rijkswaterstaat in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon met structurele vogeltellingen in de grote wateren ten behoeve van beleid en beheer waren er vogeltellers nodig die het Deltagebied goed kenden. Enthousiaste vogeltellers werden gerekruteerd onder vogelaars in Zeeland. Deze vogeltellingen droegen bij aan de MWTL-(Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) programma’s: zeevogels Noordzee, watervogels Zoute Delta en kustbroedvogels Delta. Een deel van de tellers werden als inhuur gedetacheerd bij Dienst getijdewateren/Rijksinstituut voor Kust en Zee in Middelburg. Eind jaren tachtig voegde Deltamilieu in Culemborg een nieuwe poot aan het bedrijf toe om deze vogeltellers een vast dienstverband te kunnen bieden. Onder de titel Delta Project Management ontstond het begin van het huidige team.

In de loop der jaren heeft Rijkswaterstaat de monitoring in zijn geheel uitbesteed aan Deltamilieu Project Management. Een hele tijd bestond het team uit vijf werknemers. Met de toenemende vraag naar specialistische kennis is het bedrijf langzaam gegroeid naar acht werknemers in 2022, inmiddels onder de bedrijfsnaam Deltamilieu Projecten.

Een deel van het team telt al vanaf de jaren tachtig professioneel vogels in het Deltagebied en draagt deze kennis nu over op de rest van het team.