Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Geïntegreerde populatieanalyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied 2021

Kustbroedvogels

De hier gerapporteerde studie omvat voor vijf Zuidwestelijke Delta karakteristieke soorten kustbroedvogels een geïntegreerde (demografische) analyse v…

6MB

Meeuwenvisie Zuidwestelijke Delta: Beheer van populaties grote meeuwen in het Deltagebied van Nederland en België 2021

Overig

Havenbedrijven (Port of Rotterdam, Port of Antwerp en North Sea Port) en Coalitie Delta Natuurlijk (Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverb…

4MB

Wintersterfte van watervogels in het Deltagebied 2021

SterfteWatervogels

Na enkele jaren zonder echte vrieskou doken tussen 10 februari en 17 februari 2021 de dagtemperaturen in Nederland onder het nulpunt. In de nachten we…

3MB

Vogeltellingen Kreekrak Bathse Spuikanaal en Krammersluizen 2020-2021

Watervogels

Rijkswaterstaat wilt weten of een deel van het Bathse Spuikanaal en de Surfplas bij de Kreekraksluizen en het Hoogbekken en Laagbekken bij de Krammers…

2MB

Handleiding leeftijdsherkenning Strandbroeders

OverigStrandbroeders

Deze determinatiekaart helpt bij het bepalen van leeftijd van strandbroeders. De kuikens van de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern zijn gemak…

1MB

The effects of recreation on the breeding behavior of Plovers nesting on Dutch sea dikes -Sabine Hoek

Strandbroeders

The world is currently experiencing a global decline in biodiversity and species are going extinct, often at increasing rates. Biodiversity is inheren…

2MB

Broedvogels van de Hellegatsplaten SNL Broedvogelmonitoring 2020

Overig

In het broedseizoen van 2020 is in opdracht van Staatsbosbeheer Zuid-Hollandse Delta een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op de Hellegatsplaten, Kr…

4MB

Watervogels Krammer telseizoen 2019-2020

Overig

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de watervogeltellingen in drie deelgebieden van het Krammer-Volkerak in de periode juli 2019 t/m…

2MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2019-2020

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels- en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aa…

18MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2020

BroedsuccesKustbroedvogels

In 2020 werden voor het derde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Het onderz…

20MB

Actualisatie Doeluitwerking Vogelrichtlijnsoorten IJsselmeergebied 2020

Voor het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000 (N2000) gebieden aangewezen: IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Eemmeer & Gooimeer-Zuidoever, Veluwerandm…

10MB

Midwintertelling van zee eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in augustus en november 2019 en januari 2020

Noordzee

Dit rapport is het jaarlijks verslag van de telling van overwinterende Eiders, Zwarte Zee-eenden, Grote Zeeeenden en Toppers in de Nederlandse kustwat…

4MB

Project Strandbroeders Deltagebied 2020

Strandbroeders

In 2019 is Vogelbescherming gestart met het een beschermingsprogramma voor strandbroeders in Zeeland en Zuid-Holland. Met hulp van vrijwilligers worde…

5MB

Use of foraging habitat and disturbance of Common Ringed Plover Thesis report Loes de Jong

Strandbroeders

The natural value of Dutch sandy beaches has been declining for decades. These relatively unstable, low nutritious, wave-washed environments lack the…

5MB

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2019-2020

NoordzeeZeezoogdieren

In de Nederlandse Noordzee komen diverse soorten zeevogels en zeezoogdieren voor met een zeer verschillende verspreiding in ruimte en tijd. De zeevoge…

26MB

Watervogels in de Grevelingen 2019-2020

Watervogels

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2019/2020. In dit rapport zij…

3MB
1 2 3 4 5 8