Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2020

BroedsuccesKustbroedvogels

In 2020 werden voor het derde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Het onderz…

20MB

Actualisatie Doeluitwerking Vogelrichtlijnsoorten IJsselmeergebied 2020

Voor het IJsselmeergebied zijn zes Natura 2000 (N2000) gebieden aangewezen: IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Eemmeer & Gooimeer-Zuidoever, Veluwerandm…

10MB

Midwintertelling van zee eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in augustus en november 2019 en januari 2020

Noordzee

Dit rapport is het jaarlijks verslag van de telling van overwinterende Eiders, Zwarte Zee-eenden, Grote Zeeeenden en Toppers in de Nederlandse kustwat…

4MB

Project Strandbroeders Deltagebied 2020

Strandbroeders

In 2019 is Vogelbescherming gestart met het een beschermingsprogramma voor strandbroeders in Zeeland en Zuid-Holland. Met hulp van vrijwilligers worde…

5MB

Use of foraging habitat and disturbance of Common Ringed Plover Thesis report Loes de Jong

Strandbroeders

The natural value of Dutch sandy beaches has been declining for decades. These relatively unstable, low nutritious, wave-washed environments lack the…

5MB

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2019-2020

NoordzeeZeezoogdieren

In de Nederlandse Noordzee komen diverse soorten zeevogels en zeezoogdieren voor met een zeer verschillende verspreiding in ruimte en tijd. De zeevoge…

26MB

Watervogels in de Grevelingen 2019-2020

Watervogels

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2019/2020. In dit rapport zij…

3MB

Watervogels Zeedijk St Pieterspolder

Watervogels

Het dijktraject van Tholseinde tot aan Yerseke is van groot belang voor watervogels. Dat is in 2005 vastgesteld in het rapport “Integrale beoordeling…

2MB

Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2020 januari en maart 2021

Noordzee

Dit rapport is het jaarlijks verslag van de telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote zeeeenden en toppers in de Nederlandse kustwat…

4MB

Broedsucces kustbroedvogels 2019

BroedsuccesKustbroedvogels

In 2019 werden voor het tweede achtereenvolgende jaar integraal in het Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Het on…

13MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2019

Kustbroedvogels

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband…

8MB

Midwintertelling van zee eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in januari en maart 2019

Noordzee

Dit rapport is het jaarlijks verslag van de telling van overwinterende Eiders, Zwarte Zee-eenden, Grote Zee-eenden en Toppers in de Nederlandse kustwa…

3MB

Negatieve trends watervogels Natura 2000 Delta Grevelingen en Haringvliet

Watervogels

In dit rapport worden de negatieve trends van N2000 watervogels in Haringvliet en de Grevelingen geanalyseerd. Vervolgens is gezocht naar mogelijke ve…

8MB

Project strandbroeders Deltagebied 2019

Strandbroeders

Strandplevier, bontbekplevier en dwergstern zijn broedvogels van kale tot schaars begroeide terreinen. Dat habitat komt voor in dynamische gebieden wa…

4MB

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2018-2019

NoordzeeZeezoogdieren

In de Nederlandse Noordzee komen diverse soorten zeevogels en zeezoogdieren voor met een zeer verschillende verspreiding in ruimte en tijd. De zeevoge…

22MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2018-2019

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aangrenzen…

13MB
1 2 3 4 5 7