Top

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
2008 – 2014

De Veluwe is aangewezen als Vogelrichtlijngebied voor o.a. de instandhouding van wespendieven.

Voor de uitwerking van de instandhoudingsdoelen moet voldoende informatie beschikbaar zijn over zowel de ligging van broedplaatsen als van de foerageergebieden. Inzicht in het ruimtegebruik van de soort maakt het mogelijk advies te geven voor beheermaatregelen als basis voor de beheerplanning van het N2000 gebied. In de periode 2008-2010 zijn hiervoor wespendieven uitgerust met gps loggers om het ruimtegebruik in kaart te brengen.

 

 

 

 

Naar alle projecten