Top
Opdrachtgever: Provincie Limburg

April 2013

Onze medewerker Stef van Rijn heeft dit onderzoek uitgevoerd. Door hengelsportverenigingen in Zuid-Limburg werden zorgen uitgesproken over Aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) die op de Geul vissen. Deze vogels bezoeken de Geul vooral in de winter. Het vermoeden bestond dat jonge jaarklassen van Beekforellen (Salmo trutta fario) te lijden hebben van deze predatie. In strenge winters, als stilstaande wateren dichtvriezen en de vogels op de Geul vissen, zouden ook paaiende Beekforellen gegeten kunnen worden. Als streng winterweer samenvalt met de paaiperiode van deze vissoort zou dat effect sterker zijn. Deze zorgen waren voor de provincie Limburg reden om een studie te laten doen naar visconsumptie door overwinterende Aalscholvers op de Geul, in het bijzonder naar de invloed die de Aalscholver kan hebben op beekvissen. In dit artikel in het Natuurhistorisch Genootschap worden de resultaten van dit onderzoek beschreven.

Naar alle projecten