Top
Opdrachtgever: Provincie Limburg

In Limburg heeft Delta Milieu drie specialisten die voor Provincie Limburg tussen 2013 en 2015 de zogenaamde PAS-gebiedsanalyses van 14 Natura 2000-gebieden hebben opgesteld. De PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof en voorziet in het openbreken van vergunningprocedures, het versterken van de robuustheid van de natuur door herstelmaatregelen en het terugdringen van de hoge stikstoflast die via atmosferische depositie in kwetsbare natuurgebieden terechtkomt.

Delta Milieu heeft specialisten geplaatst op het gouvernement die als voortouwnemer functioneren en inhoudelijk de specialisten zijn voor PAS-vraagstukken. Zowel intern als extern gericht profileren deze Delta medewerkers zich als kenniscentrum voor Limburgse PAS-gebieden, zoals Geuldal, Meinweg en Sarsven en De Banen. De 14 provinciale PAS-gebieden zijn onderling verdeeld, waardoor er gebiedsspecialisten zijn. Het programma is een landelijke aanpak, waardoor de kennis en ervaring van Delta Milieu ook toepasbaar is in andere provincies.

Naar alle projecten