Top

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

2009 – 2014

Eenmaal per jaar (januari) worden de zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en Waddenzee geteld.

De telling wordt uitgevoerd met behulp van een vliegtuig. Deze telling is tevens onderdeel van de internationale midwintertelling van watervogels. De rapportage die wordt geleverd beschrijft de aantallen, verspreiding en trend van zee-eenden in de Nederlandse kustwateren en Waddenzee en het internationaal belang van de genoemde gebieden voor deze soorten.

Naar alle projecten