Top

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

2009 – 2013

Onderdeel van het biologische monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren is de monitoring van de populaties van watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta.

Bij het uitvoeren van de tellingen bestaat een nauwe samenwerking tussen de Waterdienst, Staatsbosbeheer en diverse vrijwilligers. De resultaten van de maandelijkse tellingen worden ingevoerd en bewerkt in computerbestanden. Op basis hiervan wordt een rapportage geleverd waaruit onder meer een algemene indruk wordt getoond van de veranderingen in de grootte en samenstelling van watervogelpopulaties; van vijf belangrijke vogelsoorten en van de Gewone en Grijze Zeehond wordt een nadere analyse van aantallen en verspreiding uitgevoerd; indexwaarden van de populaties van 30 soorten watervogels en de Gewone en Grijze Zeehond worden gepresenteerd, alsmede tabellen met de resultaten van de maandelijkse tellingen in de vorm van totalen per soort voor de gehele Zoute Delta en voor de afzonderlijke bekkens.


Naar alle projecten