Top

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

2009 – 2012

Onderdeel van het biologische monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren is de monitoring van de populaties zeevogels en zeezoogdieren op de Noordzee.

Onderdeel van het biologisch monitoringprogramma van de zoute Rijkswateren is de monitoring van de populaties zeevogels en zeezoogdieren op de Noordzee. De tweemaandelijkse tellingen worden uitgevoerd met behulp van een vliegtuig. De resultaten van deze tellingen worden ingevoerd en bewerkt in computerbestanden voor verder gebruik. Door middel van ruimtelijke statistiek wordt het voorkomen voorspeld. De rapportage die wordt geleverd beschrijft het voorkomen (verspreiding, seizoenspatroon) en de trends van zeevogels en zeezoogdieren. Het doel van dit programma is: evaluatie van nationale en internationale beleidsdoelen en het signaleren van onverwachte veranderingen in het systeem.

bm 12.25 monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het ncp 1991-2011

Naar alle projecten