Ecologen in het veld

Over Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta.

Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen. We verzamelen objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team zich gespecialiseerd in gerelateerd werk als het ringen van kustbroedvogels en strandbroeders. Wij delen deze kennis met terreinbeheerders en overheden.

Projecten

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

De tellingen van watervogels in het Deltagebied worden al ruim 40 jaar uitgevoerd door de medewerkers van Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijksw…

Opdrachtgever: Diversen

De bontbekplevier en strandplevier zijn beide beschermde inheemse diersoorten en staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming.…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Ieder jaar worden de aantallen en verspreiding van kustbroedvogels vastgesteld in het Deltagebied. Onder kustbroedvogels worden hier verstaan kluut, b…

Rapporten

Knelpunten en kansen voor strandbroedvogels in de Delta: strandplevier, bontbekplevier en dwergstern

Strandbroeders

De kustbroedvogelsoorten Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern hebben een Natura2000 doelstelling in het Deltagebied. Rijkswaterstaat is verant…

6MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2021

Broedsucces

In 2021 werden voor het vierde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Het onde…

10MB