Ecologen in het veld

Over Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta.

Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen. We verzamelen objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team zich gespecialiseerd in gerelateerd werk als het ringen van kustbroedvogels en strandbroeders. Wij delen deze kennis met terreinbeheerders en overheden.

Projecten

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

De tellingen van watervogels in het Deltagebied worden al ruim 40 jaar uitgevoerd door de medewerkers van Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijksw…

Opdrachtgever: Diversen

De bontbekplevier en strandplevier zijn beide beschermde inheemse diersoorten en staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming.…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Ieder jaar worden de aantallen en verspreiding van kustbroedvogels vastgesteld in het Deltagebied. Onder kustbroedvogels worden hier verstaan kluut, b…

Actueel

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 24 april 2023

Bram Roobol doet komende maanden tijdens zijn stage onderzoek naar opgroeiende bontbekplevierkuikens op dijken. In dit nieuwsbericht stelt Bram zich v…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 17 april 2023

Anke Bijkerk houdt zich komende maanden bezig met broedende scholeksters. In dit nieuwsbericht stelt Anke zich voor en geef ze inzicht in wat ze gaat…

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 14 april 2023

Het broedseizoen is weer begonnen! Op 9 april 2023 kregen wij bericht van collega Dirk dat hij op afstand een broedende bontbekplevier zag op Markenje…

Rapporten

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2022

Broedsucces

Dat ieder broedseizoen totaal verschillend kan zijn dan de vorige bleek in het afgelopen broedseizoen. Vanaf eind mei werd er voor het eerst hoog pat…

13MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2022

Kustbroedvogels

Het broedseizoen van 2022 was voor een aantal soorten kustbroedvogels een dramatisch jaar. Voor het eerst werd er hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastg…

8MB