Ecologen in het veld

Over Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta.

Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen. We verzamelen objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team zich gespecialiseerd in gerelateerd werk als het ringen van kustbroedvogels en strandbroeders. Wij delen deze kennis met terreinbeheerders en overheden.

Projecten

Opdrachtgevers: ProvinciesTerreinbeherende organisaties

Hoogpathogene vogelgriep is in korte tijd wereldwijd een van de belangrijkste bedreigingen voor wilde vogelpopulaties geworden. Sinds de opkomst van e…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

De tellingen van watervogels in het Deltagebied worden al ruim 40 jaar uitgevoerd door de medewerkers van Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijksw…

Opdrachtgever: Diversen

De bontbekplevier en strandplevier zijn beide beschermde inheemse diersoorten en staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming.…

Actueel

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Colonial breeding birds suffered great losses caused by highly pathogenic avian influenza the second year in a row. In the Dutch Delta alone, more tha…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Kustbroedvogels leden voor het tweede jaar op rij grote verliezen als gevolg van hoogpathogene vogelgriep. Alleen al in de Nederlandse Delta werden tu…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 12 maart 2024

Zeehonden waren afgelopen eeuw in Nederland bijna uitgestorven door jacht en gifstoffen in het zeewater. Uitbanning van de jacht en betere controle op…

Rapporten

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2023

Kustbroedvogels

Het totaal aantal broedpaar van de zestien soorten kustbroedvogels was met 85 500 paar in 2023 een stuk lager dan het gemiddelde (94 600 paar) van de…

12MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2023

Broedsucces

In 2023 werden voor het zesde achtereenvolgende jaar in het gehele Deltagebied gegevens over het broedsucces van kustbroedvogels verzameld. Door een…

10MB