Top

Onze vogelspecialisten houden zich bezig met de monitoring van watervogels, zeezoogdieren en kustbroedvogels in het deltagebied. Het team heeft door decennialange ervaring specialistische kennis opgebouwd over deze soorten en hun leefgebied. Van de verzamelde data worden trends berekend, GIS-kaarten vervaardigd en geven ons teamĀ  onder andere advies aan natuurorganisaties en terreinbeheerders.