Ecologen in het veld

Over Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten is hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke delta.

Het team wordt gekarakteriseerd door een grote betrokkenheid met het werk en liefde voor vogels en natuur in het algemeen. We verzamelen objectieve data door het monitoren van watervogels en kustbroedvogels en hierover te rapporteren. Daarnaast heeft het team zich gespecialiseerd in gerelateerd werk als het ringen van kustbroedvogels en strandbroeders. Wij delen deze kennis met terreinbeheerders en overheden.

Projecten

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

De tellingen van watervogels in het Deltagebied worden al ruim 40 jaar uitgevoerd door de medewerkers van Deltamilieu Projecten in opdracht van Rijksw…

Opdrachtgever: Diversen

De bontbekplevier en strandplevier zijn beide beschermde inheemse diersoorten en staan op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels (Vogelbescherming.…

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening

Ieder jaar worden de aantallen en verspreiding van kustbroedvogels vastgesteld in het Deltagebied. Onder kustbroedvogels worden hier verstaan kluut, b…

Actueel

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 07 februari 2023

Ruim zestig vrijwilligers hebben zich in het broedseizoen van 2022 ingezet voor strandbroeders (strandplevier, bontbekplevier en dwergstern) in het De…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 03 februari 2023

Dit nieuwe rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2021/2022. In dit rapport zijn…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 23 januari 2023

Tijdens het broedseizoen van 2022 heeft Deltamilieu Projecten een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gedrag en habitatgebruik van bontb…

Rapporten

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

BroedsuccesStrandbroeders

Op stranden in de Voordelta en dijken en strandjes rond de Oosterschelde en Westerschelde broeden strandbroeders (dwertstern, bontbekplevier en strand…

5MB

Watervogels in de Grevelingen seizoen 2021/2022

Watervogels

Dit rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2021/2022. In dit rapport zijn gegeve…

3MB