Top

Deltamilieu Projecten
Ecologen in het veld

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Deltamilieu Projecten

Onze vogelspecialisten houden zich vooral bezig met de monitoring van watervogels, zeezoogdieren en kustbroedvogels in het Deltagebied. Het team heeft door decennialange ervaring specialistische kennis opgebouwd over deze soorten en hun leefgebied. De verzamelde data geven een accuraat beeld van de trends en verspreiding van deze soortgroepen. Daarnaast geven wij beheeradvies aan natuurorganisaties en andere terreinbeheerders, maken historische analyses en adviseren wij beleidsmakers.

Onze expertise:

  • Watervogeltellingen in de Delta
  • Kustbroedvogels in de Delta
  • Vogels van de Noordzee (vliegtuigtellingen)
  • Zeehonden en andere zeezoogdieren
  • Analyse en advies

Actueel