Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorie├źn.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2017-2018

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdier-tellingen in de zoute wateren van Zuidwest Nederland en het aangrenz…

10MB

Watervogels in de Grevelingen 2017-2018

Watervogels

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2017/2018. In dit rapport zij…

4MB

Watervogel tellingen bij afgaand tij op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde september-november 2018

Watervogels

Slikken en platen in de Oosterschelde zijn van groot belang voor watervogels, vooral voor steltlopers. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit ongewervel…

3MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2017

Kustbroedvogels

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband…

3MB

Broedsucces, overleving en dispersie kustbroedvogels Haringvliet 2017

BroedsuccesKustbroedvogels

In 2017 is in het Haringvliet onderzoek uitgevoerd aan kustbroedvogels (kluut, plevieren, meeuwen en sterns). Het onderzoek vond met name plaats op de…

12MB

Broedsucces van kustbroedvogels in de Grevelingen 2017

BroedsuccesKustbroedvogels

In het voorjaar en de zomer van 2017 werd in opdracht van Staatsbosbeheer Zeeland een inventarisatie van het broedsucces van kustbroedvogels uitgevoer…

6MB

Functioneren kunstmatig eiland voor sterns in de Inlaag Oesterput en op eilanden in de Inlaag ’s Gravenhoek Noord-Beveland: Broedseizoen 2017

Kustbroedvogels

Het Zeeuwse Landschap heeft in 2016 samen met Stichting Kustbroedvogelfonds een kunstmatig broedvogeleiland voor visdieven laten aanleggen in de Inlaa…

1MB

Midwintertelling van zee eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren in november 2016 en januari 2017

Noordzee

Dit rapport is een jaarlijks verslag van de telling van overwinterende Eiders, Zwarte Zee-eenden, Grote Zee-eenden en Toppers in de Nederlandse kustwa…

3MB

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2016-2017

NoordzeeZeezoogdieren

In de Nederlandse Noordzee komen diverse soorten zeevogels en zeezoogdieren voor met een zeer verschillende verspreiding in ruimte en tijd. De zeevoge…

15MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2016-2017

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van Zuidwest Nederland en het aangrenze…

7MB

Watervogeltellingen bij afgaand tij op en nabij de proefsuppleties Galgeplaat en Schelphoek in de Oosterschelde september-november 2017

Watervogels

Slikken en platen in de Oosterschelde zijn van groot belang voor watervogels, vooral voor steltlopers. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit ongewervel…

2MB

7-eilandenplan: Duurzame en korte termijn maatregelen voor het behoud van kustbroedvogels in de Zuidwestelijke Delta

Kustbroedvogels

De werkgroep soortenbeleid van de Provincie Zeeland neemt maatregelen om de kustbroedvogels te behouden voor de provincie. In juni 2015 werd voor een…

3MB

Functioneren kunstmatige eilanden voor sterns in Oesterput en op Neeltje Jans 2016

Kustbroedvogels

Het Zeeuwse Landschap heeft samen met Stichting Kustbroedvogelfonds een kunstmatig broedvogeleiland voor visdieven door Nauticparts BV laten aanleggen…

1MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2016

Kustbroedvogels

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband…

2MB

Midwintertelling van zee eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren in november 2015 en januari 2016

Noordzee

Dit rapport is een jaarlijks verslag van de telling van overwinterende Eiders, Zwarte Zee- eenden, Grote Zee- eenden en Toppers in de Nederlandse kust…

4MB

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2015-2016

NoordzeeZeezoogdieren

In de Nederlandse Noordzee komen diverse soorten zeevogels en zeezoogdieren voor met een zeer verschillende verspreiding in ruimte en tijd. De zeevoge…

21MB
1 3 4 5 6 7 8