Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2015-2016

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederl…

4MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2015

Kustbroedvogels

In het Deltagebied komen van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties tot broeden. In internationaal verband…

2MB

Midwintertelling van zee eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015

Noordzee

Dit rapport is een jaarlijks verslag van de telling van overwinterende Eiders, Zwarte Zee-eenden, Grote Zee-eenden en Toppers in de Nederlandse kustwa…

2MB

PAS gebiedsanalyse Bemelerberg Schiepersberg december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

3MB

PAS gebiedsanalyse Boschhuizerbergen december-2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

2MB

PAS gebiedsanalyse Brunssummerheide december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

4MB

PAS gebiedsanalyse Geleenbeekdal december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

5MB

PAS gebiedsanalyse Geuldal december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

8MB

PAS gebiedsanalyse Maasduinen december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

7MB

PAS gebiedsanalyse Roerdal december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

5MB

PAS gebiedsanalyse Sarsven en De Banen december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

2MB

PAS gebiedsanalyse Sint Jansberg december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

3MB

PAS gebiedsanalyse Sint Pietersberg Jekerdal december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

3MB

PAS gebiedsanalyse Swalmdal december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

3MB

PAS gebiedsanalyse Weerter en Budelerbergen Ringselven december 2015

De gebiedsanalyse is opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), bestaande uit drie tijdvakken van 6 jaar, beginnend in 2015.…

2MB

Verslag Kustvogeldag Zeeland 18 juni 2015

Overig

Dit document is een verslag van de “kustbroedvogeldag”, gehouden op 18 juni 2015 onder auspiciën van de Werkgroep Soortbescherming van de Provincie Ze…

2MB
1 4 5 6 7 8