Eerste nest van een bontbekplevier in 2022!

  • Gepubliceerd op: 11 april 2022
  • Categorie:Nieuwtjes uit het veld

Start van het broedseizoen van plevieren

Vandaag, op 11 april 2022, werd ons eerste bontbekpleviernestje van het seizoen gevonden!

Onze collega Pim heeft dit nest gevonden in een natuurgebied afgesloten voor recreatie. Verschillende vogelwerkgroepen waren afgelopen weken druk bezig met het preventief afrasteren van traditionele broedgebieden op dijken en stranden, mooi op tijd voor het broedseizoen.

Op veel plekken langs de Oosterschelde en Westerschelde zijn al paartjes strandplevieren en bontbekplevieren gezien. Soms baltsend, dus we verwachten snel meer nesten.

De eerste broedende bontbekplevier van 2021 was gevonden door onze collega Mark. Dat was op 14 april 2022, in een heel ander habitat!

Deel dit bericht

Het eerste nest van bontbekplevieren in 2022. Gevonden op 11-04-2022.

Het eerste nest van bontbekplevieren in 2021. Gevonden op 14-04-2021.

Beschermingsmaatregelen

Meer lezen over de bescherming van plevieren? Lees meer over ons project ‘Strandbroeders’ door op de knop hieronder te klikken. De resultaten van het  beschermingswerk op stranden is te lezen in het rapport ‘Project Strandbroeders Deltagebied 2021’ .

Rapport Strandbroeders 2021

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Contactpersoon

Floor Arts

Bioloog

Specialismen: Data-analyse Insecten Kustbroedvogels Onderzoek Ringonderzoek Watervogels
Floor@deltamilieu.nl

Actuele berichten

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 14 april 2023

Het broedseizoen is weer begonnen! Op 9 april 2023 kregen wij bericht van collega Dirk dat hij op afstand een broedende bontbekplevier zag op Markenje…

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 27 september 2022

De meeste strandplevieren hebben de Delta alweer verlaten en zijn onderweg naar hun overwinteringsgebieden. Zo ook strandplevier Wit 5K, als nestjong…

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 27 januari 2022

De middelste zaagbek is een kenmerkende soort van de Grevelingen. Afgelopen week werden tijdens de integrale telling ruim 4.000 vogels geteld. Het Gre…