Eerste nest van een bontbekplevier in 2023!

  • Gepubliceerd op: 14 april 2023
  • Categorie:Nieuwtjes uit het veld

Start van het broedseizoen van bontbekplevieren

Het broedseizoen is weer begonnen! Op 9 april 2023 vond collega Dirk in de Grevelingen de eerste broedende bontbekplevier. De vroegste vondst van een bontbekpleviernest sinds de introductie van strandbroederwerkgroepen.

De eerste foto van eitjes werd op 11 april 2023 gemaakt op een strand in de Voordelta door Jan Hengst. In het nest lagen 2 eitjes en is dus in een vroeg stadium gevonden. De verwachting is dat er komende dagen nog 2 eitjes bijgelegd worden.

De eerste bontbekpleviernesten van 2022 en 2021 waren in hele andere habitats. Wij zijn heel benieuwd welke broedplekken de bontbekplevieren dit jaar allemaal zullen kiezen.

Deel dit bericht

Het eerste nest van bontbekplevieren in 2022. Gevonden op 11-04-2022.

Het eerste nest van bontbekplevieren in 2021. Gevonden op 14-04-2021.

Broedseizoen 2022

Vorig jaar werden door vrijwilligers en medewerkers 182 nestkaarten van bontbekplevieren aangemaakt! Het aantal aangemaakte nestkaarten stijgt tot nu toe jaarlijks en daarmee wordt belangrijke informatie over het verloop van het broedsucces goed vastgelegd. Benieuwd naar de resultaten van vorig jaar? Meer informatie is te lezen in het rapport ‘Strandbroeders 2022’.

Rapport Strandbroeders 2022

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

BroedvogelsStrandbroeders

Op stranden in de Voordelta en dijken en strandjes rond de Oosterschelde en Westerschelde broeden strandbroeders (dwergstern, bontbekplevier en strand…

5MB

Contactpersoon

Wendy Janse

Teamleider

Specialismen: Communicatie Strandbroeders Woordvoering
Wendy@deltamilieu.nl

Actuele berichten

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 27 september 2022

De meeste strandplevieren hebben de Delta alweer verlaten en zijn onderweg naar hun overwinteringsgebieden. Zo ook strandplevier Wit 5K, als nestjong…

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 11 april 2022

Vandaag, op 11 april 2022, werd ons eerste bontbekpleviernestje van het seizoen gevonden! Onze collega Pim heeft dit nest gevonden in een natuurgeb…

Categorie: Nieuwtjes uit het veld

Gepubliceerd op: 27 januari 2022

De middelste zaagbek is een kenmerkende soort van de Grevelingen. Afgelopen week werden tijdens de integrale telling ruim 4.000 vogels geteld. Het Gre…