Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorie├źn.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2023

Strandbroeders

Vogelbescherming Nederland, Nationaal Park Oosterschelde en Provincie Zeeland zetten zich sinds enkele jaren in voor de bescherming van strandbroeders…

5MB

Gedragsonderzoek bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken – stagerapport Bram Roobol

Strandbroeders

Zeeuwse dijken worden niet alleen gebruikt door recreanten en omwonenden. Bontbekplevieren gebruiken een aantal van deze dijken om jongen groot te br…

2MB

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

BroedvogelsStrandbroeders

Op stranden in de Voordelta en dijken en strandjes rond de Oosterschelde en Westerschelde broeden strandbroeders (dwergstern, bontbekplevier en strand…

5MB

Knelpunten en kansen voor strandbroedvogels in de Delta: strandplevier, bontbekplevier en dwergstern

Strandbroeders

De kustbroedvogelsoorten Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern hebben een Natura2000 doelstelling in het Deltagebied. Rijkswaterstaat is verant…

6MB

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Plevieren met kleurringen

Strandbroeders

Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is om te starten met het aflezen van kleurringen! Met dit document kun je alles leren over de verschi…

2MB

Plevieren aan de Oosterschelde 2021

Strandbroeders

Ervaringen in het buitenland hebben Vogelbescherming in 2019 doen besluiten om samen met diverse vogelwerkgroepen een start te maken met het bescherm…

5MB

Handleiding Strandbroeders nestkaart.nl

OverigStrandbroeders

Deze handleiding helpt bij het invoeren van nesten van strandbroeders in de webapp nestkaart.nl.

1MB

Handleiding leeftijdsherkenning Strandbroeders

OverigStrandbroeders

Deze determinatiekaart helpt bij het bepalen van leeftijd van strandbroeders. De kuikens van de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern zijn gemak…

1MB

The effects of recreation on the breeding behavior of Plovers nesting on Dutch sea dikes -Sabine Hoek

Strandbroeders

The world is currently experiencing a global decline in biodiversity and species are going extinct, often at increasing rates. Biodiversity is inheren…

2MB

Project Strandbroeders Deltagebied 2020

Strandbroeders

In 2019 is Vogelbescherming gestart met het een beschermingsprogramma voor strandbroeders in Zeeland en Zuid-Holland. Met hulp van vrijwilligers worde…

5MB

Use of foraging habitat and disturbance of Common Ringed Plover Thesis report Loes de Jong

Strandbroeders

The natural value of Dutch sandy beaches has been declining for decades. These relatively unstable, low nutritious, wave-washed environments lack the…

5MB

Project strandbroeders Deltagebied 2019

Strandbroeders

Strandplevier, bontbekplevier en dwergstern zijn broedvogels van kale tot schaars begroeide terreinen. Dat habitat komt voor in dynamische gebieden wa…

4MB

Strandbroedvogels Verklikker 2018: Broedsucces plevieren en bescherming broedgebied met afzetting

BroedsuccesStrandbroeders

In 2018 zijn vier territoria strandplevier en twee territoria bontbekplevier vastgesteld op het Verklikkerstrand, dat was op en rondom de primaire dui…

1MB