Hoog broedsucces voor de kluut in het Deltagebied in 2023

  • Gepubliceerd op: 09 november 2023
  • Categorie:Nieuwsbericht

De kluut heeft een relatief goed broedseizoen achter de rug in het Deltagebied. Er werd een gemiddeld broedsucces van ruim 0,5 vliegvlug jong per paar vastgesteld, het hoogste broedsucces sinds 1995. Het Deltagebied is verantwoordelijk voor 40% (2022) van de broedparen in Nederland.

Broedsuccesmetingen

Het doel van broedsuccesonderzoek is het bepalen van het broedsucces (aantal jongen per paar dat uitvliegt) van kustbroedvogels in een groot aantal gebieden in het Deltagebied. Dit onderzoek is een belangrijke aanvulling op het huidige telprogramma waarbij het gehele Deltagebied wordt geïnventariseerd op kustbroedvogels. Met het onderzoek naar het broedsucces wordt meer bekend over het functioneren van (aangelegde) broedgebieden en de mate waarin drukfactoren (predatie, recreatie, overspoeling, weer, voedselbeschikbaarheid) invloed hebben op de reproductie van een populatie.

Aantal broedparen kluut in het Deltagebied in de periode 1979 tot en met 2023

Broedparen en broedsucces kluut

Het aantal broedparen dat jaarlijks in het Deltagebied tot broeden komt is redelijk stabiel en schommelt rond de 2500 broedparen. Het broedsucces wisselde sterk per gebied maar het gemiddelde kwam uit op 0,5 jong/paar, dit is flink hoger dan het langjarig gemiddelde (0,28 jong/paar) en zelfs het op één na hoogste broedsucces sinds het begin van de metingen in 1994 (in 1995 was het gemiddelde 0,52 jong/paar).

Broedsucces van kluut tussen 1994-2023. Binnen de twee kaders is het broedsucces intensief onderzocht, de rode stippellijn is het gemiddelde broedsucces van de kluut in de periode 1994-2023 in het Deltagebied.

Belangrijke broedgebieden in het Deltagebied

In tegenstelling tot eerdere jaren werden er in een groot aantal gebieden jongen groot. Gebieden met een grote productie waren het Gasthuisbevang (250 vliegvlug, 0,78 jong/paar), Prunje Noord (147 vliegvlug, 2,45 jong/paar), Speciedepot ‘de Slufter’, Maasvlakte (81 vliegvlug, 0,38 jong/paar), Pikgat (61 vliegvlug, 1,36 jong/paar), Hoedekenskerkepolder (60 vliegvlug, 0,52 jong/paar) en Waterdunen (58 vliegvlug, 0,85 jong/paar). Voor een deel zijn deze gebieden erg succesvol door een goed waterbeheer. Een nieuwkomer is het Noordervroon waar na plaatsing van een vossenraster vorig jaar er voor het tweede jaar op rij veel jongen groot kwamen (70 uitgevlogen, 1,63 jong/paar) na jaren zonder broedsucces.

Samenwerking

In de periode 1999 – 2005 is in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar het broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied. In de periode 2018 t/m 2023 werd het onderzoek naar het broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Deel dit bericht

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2022

Broedsucces

Dat ieder broedseizoen totaal verschillend kan zijn dan de vorige bleek in het afgelopen broedseizoen. Vanaf eind mei werd er voor het eerst hoog pat…

13MB

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2022

Broedsucces

Dat ieder broedseizoen totaal verschillend kan zijn dan de vorige bleek in het afgelopen broedseizoen. Vanaf eind mei werd er voor het eerst hoog pat…

13MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 24 april 2023

Bram Roobol doet komende maanden tijdens zijn stage onderzoek naar opgroeiende bontbekplevierkuikens op dijken. In dit nieuwsbericht stelt Bram zich v…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 17 april 2023

Anke Bijkerk houdt zich komende maanden bezig met broedende scholeksters. In dit nieuwsbericht stelt Anke zich voor en geef ze inzicht in wat ze gaat…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 30 november 2022

Op de Landelijke Dag van Sovon hebben collega’s Wendy en Sabine een lezing gegeven over plevieren in het Deltagebied. Het was een eer om dit verhaal t…