Even voorstellen: stagestudent Bram Roobol

  • Gepubliceerd op: 24 april 2023
  • Categorie:Nieuwsbericht

Het team van Deltamilieu Projecten is dit broedseizoen twee leuke stagiaires rijker! Bram Roobol doet komende maanden tijdens zijn stage onderzoek naar opgroeiende bontbekplevierkuikens op dijken. In dit nieuwsbericht stelt Bram zich voor. 

Mijn naam is Bram Roobol. Ik ben 4e-jaarsstudent Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland (Delft). Ik ben 24 jaar en ik ben sinds tien jaar bijzonder geïnteresseerd in fauna en dan voornamelijk in het gevleugelte. In de afgelopen drie jaar ben ik daarbij steeds meer gaan kijken naar kustbroedvogels.

Tijdens het komende broedseizoen zal ik aan de slag gaan als stagiair bij Deltamilieu Projecten en daarbij mag ik mij gaan richten op één van de kustbroedvogels die de (Zeeuwse) Delta rijk is, de bontbekplevier.

Uniek broedhabitat

Een uniek aspect van de broedpopulatie bontbekplevieren in Zeeland is dat een deel broedt op dijken. Dit komt op deze schaal niet verder voor in Nederland. De kuikens die grootgebracht worden langs deze dijktrajecten maken gebruik van andere habitats dan kuikens die op stranden opgroeien. Tijdens het broedseizoen van 2022 is door collega Sabine onderzoek gedaan naar het gedrag van bontbekplevierkuikens op stranden en dit onderzoek heeft in beeld gebracht dat recreatie op het strand een effect heeft op opgroeiende kuikens. Omdat dit inzicht helpt in het verbeteren van de bescherming van de soort voer ik dit broedseizoen een soortgelijk onderzoek uit op dijken.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zal ik dus gaan kijken naar het gedrag van deze kuikens, centraal hierbij staat de relatie tussen (menselijke) verstoring en gedrag. Dit wordt onderzocht door middel van observatiesessies die 10 minuten zullen duren. Met tussenpozen van 30 seconden worden waarnemingen verzameld van het gedrag van de kuikens en het habitat waar de kuikens zich in bevinden. Ook de (menselijke) verstoringen bijgehouden tijdens de observatiesessies. Door de observatiesessies wordt getracht een beeld te krijgen van het habitatgebruik en wat de invloed is van recreatie op het habitatgebruik en op het gedrag van de kuikens.

Naast het gedragsonderzoek wordt middels deze observatiesessies wordt ook de overlevingskans van bontbekplevierkuikens meegenomen in dit onderzoek. Door vrijwilligers en professionals worden bezoeken afgelegd aan de nestlocaties van de bontbekplevieren. Tijdens elk bezoek wordt het aantal jongen vastgelegd. Na afloop van het broedseizoen wordt de data geanalyseerd, waardoor meer te zeggen zal zijn over de overlevingskans van bontbekplevierkuikens die grootgebracht worden op dijken.

Partners

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

Deel dit bericht

Wij zijn erg blij dat wij dit broedseizoen met behulp van Bram het onderzoek naar het gedrag van kuikens kunnen voortzetten. Lees in het rapport hieronder de resultaten van het onderzoek van vorig jaar!

Gedragsonderzoek naar overleving van bontbekplevierkuikens op stranden 2022

Strandbroeders

De overleving van bontbekplevierkuikens op Nederlandse stranden is laag. Tijdens het broedseizoen van 2022 hebben wij een onderzoek uitgevoerd om mee…

1MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 09 november 2023

De kluut heeft een relatief goed broedseizoen achter de rug in het Deltagebied. Er, er werd een gemiddeld broedsucces van ruim 0,5 vliegvlug jong per…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 17 april 2023

Anke Bijkerk houdt zich komende maanden bezig met broedende scholeksters. In dit nieuwsbericht stelt Anke zich voor en geef ze inzicht in wat ze gaat…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 30 november 2022

Op de Landelijke Dag van Sovon hebben collega’s Wendy en Sabine een lezing gegeven over plevieren in het Deltagebied. Het was een eer om dit verhaal t…