Het effect van recreatie op het broedgedrag van plevieren op zeedijken

  • Gepubliceerd op: 22 maart 2022
  • Categorie:Nieuwsbericht

Plevieren op Nederlandse zeedijken

Veel plevieren van het geslacht Charadrius nemen af in aantal. De habitats van deze soorten worden bedreigd door klimaatverandering, verstoring door mensen en predatie. De Strandplevier (Charadrius alexandrinus) en de Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) broeden vaak op zeedijken in de Nederlandse Delta. Op deze zeedijken ligt een geasfalteerd pad waar veel recreatie plaatsvindt. De nesten van de Plevieren liggen op korte afstand tot dit pad, en het is aannemelijk dat de hoge recreatiedruk voor verstoring zorgt.

Voordat bepaald kan worden hoe de nesten het beste beschermd kunnen worden, moet er eerst onderzocht worden welke stimuli een negatief effect hebben op de Plevieren.

Daarom was het doel van deze studie om vast te stellen welke soorten verstoring ertoe leiden dat de broedende Plevier (de incubator) het nest verlaat. De duur van de afwezigheid en de afstand tot de verstoringsbron werden ook meegenomen, om een compleet beeld te krijgen van welke factoren de meest invloed hebben.

Belangrijkste resultaten

  • Fietsers waren de meest voorkomende soort recreatie, maar voetgangers, honden en roofvogels vormden de grootste bedreiging voor de Plevieren.
  • Wanneer er meer stimuli waren terwijl de Plevier het nest had verlaten, dan duurde het langer voordat de Plevier weer terugkeerde.
  • De afstand tot de verstorende factor was significant kleiner voor de Bontbekplevier in vergelijking met de Strandplevier, dit resultaat suggereert dat beide soorten een aparte aanpak vergen in de bescherming.

De resultaten van deze studie inspireren om Plevieren te beschermen door de algemene drukte te verlagen, het gebied rond de nesten te beschermen met barrières en te experimenteren met anti-predator kooien. Voor onderzoek in de toekomst is het essentieel dat onderzocht wordt waardoor nesten verdwijnen.

De nieuwe kennis op het gebied van recreatie op dijken en het broedgedrag van plevieren brengt ons een stap dichterbij een betere bescherming van deze soorten, en zo neemt hopelijk het aantal Bontbekplevieren en Strandplevieren de komende jaren toe.

Resultaten in beeld

Dit filmpje is een samenvatting van de resultaten van deze studie.

Deel dit bericht

Lees hier het rapport van dit onderzoeksproject

The effects of recreation on the breeding behavior of Plovers nesting on Dutch sea dikes -Sabine Hoek

Strandbroeders

The world is currently experiencing a global decline in biodiversity and species are going extinct, often at increasing rates. Biodiversity is inheren…

2MB

Contactpersoon

Actuele berichten

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 09 november 2023

De kluut heeft een relatief goed broedseizoen achter de rug in het Deltagebied. Er, er werd een gemiddeld broedsucces van ruim 0,5 vliegvlug jong per…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 24 april 2023

Bram Roobol doet komende maanden tijdens zijn stage onderzoek naar opgroeiende bontbekplevierkuikens op dijken. In dit nieuwsbericht stelt Bram zich v…

Categorie: Nieuwsbericht

Gepubliceerd op: 17 april 2023

Anke Bijkerk houdt zich komende maanden bezig met broedende scholeksters. In dit nieuwsbericht stelt Anke zich voor en geef ze inzicht in wat ze gaat…