Rapporten

Hier zijn alle rapporten, verslagen en handleidingen te vinden die wij hebben uitgebracht. Typ een trefwoord in de zoekbalk voor een gerichte zoekopdracht. Selecteer een categorie om alle rapporten te vinden binnen een project.

Voorbeelden van trefwoorden: ‘2020’, ‘grevelingen’, ’telling’, ‘kleurring’.
Trefwoorden zijn te combineren met het aanvinken van categorieën.

Trefwoord
Categorie
-- Selecteer categorie --

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009-2010

WatervogelsZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederl…

5MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009

Kustbroedvogels

In het Deltagebied broeden van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties (tabel 1). In internationaal verband…

5MB

Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008

Kustbroedvogels

In het Deltagebied broeden van diverse soorten kustbroedvogels nationaal en internationaal belangrijke populaties (tabel 1). In internationaal verband…

5MB

Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991–2008

NoordzeeZeezoogdieren

Dit rapport beschrijft de verspreiding, het seizoenspatroon en de trend van 10 soorten zeevogels en de Bruinvis op het Nederlands Continentaal Plat in…

4MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007-2008

NoordzeeZeezoogdieren

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederl…

3MB
1 6 7 8