Watervogels in de Grevelingen seizoen 2021/2022

  • Gepubliceerd op: 03 februari 2023
  • Categorie:Nieuw rapport

Watervogeltellingen

Vanaf 1987/1988 worden watervogeltellingen georganiseerd en uitgevoerd in de Grevelingen. Alle watervogels (futen, reigers, eenden, ganzen, zwanen, meerkoeten, steltlopers, meeuwen en sterns) en ook de roofvogels worden maandelijks geteld binnen de dijken die de Grevelingen omringen. Naast de watervogels wordt ook de groeiende populatie zeehonden geteld. In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Deltamilieu Projecten de monitoring van de Grevelingen in telseizoen 2021/2022 vastgelegd in een nieuw rapport.

In dit rapport zijn gegevens van Staatsbosbeheer met die van Rijkswaterstaat gecombineerd zodat een complete reeks watervogeltellingen van vele jaren van de Grevelingen kan worden gepresenteerd. In het afgelopen telseizoen werden ruim 394 200 watervogels genoteerd, variërend van 13 930 in juni 2022 tot 55 400 in november 2021. De belangrijkste gebieden zijn Slikken van Flakkee Noord en Zuid, Markenje, Slikken van Bommenede en Hompelvoet. De talrijkste soorten waren dit seizoen bonte strandloper, zilvermeeuw, brandgans en bergeend.

Van de 34 soorten watervogels waarvoor de Grevelingen is aangewezen als Natura2000 gebied behalen er 17 de instandhoudingsdoelstellingen niet, vooral onder de viseters halen weinig soorten de doelstellingen.

Specifieke omstandigheden

In het laatste deel van dit rapport worden tien soorten nader besproken met daarbij hun verspreiding en ontwikkeling binnen de Grevelingen en een vergelijking met de trends in de rest van het Deltagebied. Hierin blijkt dat sommige soorten, zoals dodaars en slechtvalk, een trend vertonen die parallel loopt met die in het Deltagebied en vaak ook de rest van Nederland, maar dat andere soorten, zoals kleine zilverreiger, zilverplevier en meerkoet, een geheel eigen trend vertonen. Vooral deze laatste zijn interessant omdat die een sterke aanwijzing zijn voor specifieke omstandigheden in de Grevelingen.

Meer informatie over dit onderzoek is te lezen in het rapport: Watervogels in de Grevelingen seizoen 2021/2022.

Deel dit bericht

Rapport Watervogels in de Grevelingen seizoen 2021/2022

Watervogels in de Grevelingen seizoen 2021/2022

Watervogels

Dit rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2021/2022. In dit rapport zijn gegeve…

3MB

Rapport Watervogels in de Grevelingen seizoen 2020/2021

Watervogels in de Grevelingen 2020-2021

Watervogels

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de watervogeltellingen in de Grevelingen in het seizoen 2020/2021. In dit rapport zij…

3MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Colonial breeding birds suffered great losses caused by highly pathogenic avian influenza the second year in a row. In the Dutch Delta alone, more tha…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Kustbroedvogels leden voor het tweede jaar op rij grote verliezen als gevolg van hoogpathogene vogelgriep. Alleen al in de Nederlandse Delta werden tu…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 12 maart 2024

Zeehonden waren afgelopen eeuw in Nederland bijna uitgestorven door jacht en gifstoffen in het zeewater. Uitbanning van de jacht en betere controle op…