Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020/2021

  • Gepubliceerd op: 01 april 2022
  • Categorie:Nieuw rapport

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020/2021

Dit rapport beschrijft de tellingen van watervogels – en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland, in de periode juli 2020 t/m juni 2021. Deze zogenaamde ‘Zoute Delta’ omvat de Voordelta, de Grevelingen, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. In dit rapport worden de recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeezoogdierpopulaties van de Zoute Delta gepresenteerd en worden factoren die deze ontwikkelingen beïnvloeden benoemd.

Opvallende waarnemingen

Hoge aantallen waren er van de bonte strandloper 85.025 in november, scholekster 48.267 in augustus, en smient 83.602 in februari. Zeer bijzondere soorten in de tellingen waren een kleinst waterhoen, een kortbekzeekoet en een steppeplevier.
Ruim de helft van alle Natura 2000 doelstellingen voor watervogels in de verschillende deltawateren wordt niet behaald. Viseters zoals fuut, lepelaar, middelste zaagbek en aalscholver doen het in de meeste grote wateren goed, alleen in de Grevelingen gaan ze flink achteruit. Bij de planteneters en de bodemdiereters zien we zowel winnaars als verliezers. Factoren van invloed zijn op de aantallen watervogels in het Deltagebied zijn: verstoring door recreanten, beperkte voedselbeschikbaarheid, afname foerageergebied door zandhonger (het verdwijnen van zandplaten in de Oosterschelde) en klimaatverandering.

Van de gewone zeehond en grijze zeehond blijven de aantallen groeien; het seizoensgemiddelde was voor beide soorten in dit seizoen opnieuw een record, maximaal telden we 1435 gewone zeehonden en 2581 grijze. Er worden nu ook steeds meer jongen gezien, al is het nog te weinig om de populaties in stand te houden. Grote aantallen zeehonden, die zich voortplanten op de Britse Eilanden, verblijven buiten de voortplantingsperiode in het Deltagebied. Zeehonden zitten vooral in de Voordelta, Oosterschelde en Westerschelde, maar ook in de Grevelingen verblijven er steeds meer.

Deel dit bericht

Lees hier het rapport Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020/2021

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020-2021

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels- en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aa…

11MB

Contactpersoon

Mark Hoekstein

Bioloog en projectleider watervogels

Specialismen: Data-analyse Kustbroedvogels Lepelaar Ringonderzoek Watervogels
Mark@deltamilieu.nl

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 15 december 2023

Het gaat het niet goed met scholeksters in Zeeland. Dat is de conclusie van het onderzoek dat we uit mochten voeren in het kader van het ‘Jaar van de…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023

Het afgelopen broedseizoen heeft stagiair Bram Roobol onderzoek gedaan naar het gedrag van bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken langs de Ooster- en…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 13 oktober 2023

De Centrale Informatievoorziening (Rijkswaterstaat) organiseert jaarlijks in januari een telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote z…