Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2021/2022

  • Gepubliceerd op: 28 maart 2023
  • Categorie:Nieuw rapport

Dit rapport beschrijft de tellingen van watervogels en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland, in de periode juli 2021 t/m juni 2022. Deze zogenaamde ‘Zoute Delta’ omvat de Voordelta, de Grevelingen, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. In dit rapport worden de recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeezoogdierpopulaties gepresenteerd en worden factoren die deze ontwikkelingen beïnvloeden benoemd.

Opvallende waarnemingen

In totaal werden in het seizoen 2021/2022 in totaal 3.361.190 vogels geteld; de Oosterschelde is veruit het belangrijkste watersysteem met 1.393.410 getelde vogels, gevolgd door de Westerschelde met 959.922 en de Grevelingen met 454.647 exemplaren. Hoge aantallen waren er vooral van de bonte strandloper (76.182 in december), kokmeeuw en scholekster (resp. 65.214  en 48.549 in augustus). Bijzondere soorten in de tellingen waren een steppekiekendief, een breedbekstandloper, meerdere grote burgemeesters en maar liefst zeven ijsduikers in december.

Ontwikkeling seizoensgemiddelde scholekster in de verschillende watersystemen van de Zoute Delta, 1987/1988 – 2021/2022.

N2000 doelstellingen

De helft van alle Natura 2000 doelstellingen voor watervogels in de verschillende deltawateren wordt niet behaald. Viseters zoals fuut, lepelaar, middelste zaagbek en aalscholver doen het in de meeste grote wateren goed, alleen in de Grevelingen zijn ze flink achteruitgegaan. Bij de planteneters en de bodemdiereters (vooral steltlopers) zien we zowel winnaars als verliezers. Factoren die van invloed zijn op de aantallen watervogels in het Deltagebied zijn: verstoring door recreanten, beperkte voedselbeschikbaarheid, afname foerageergebied door zandhonger (het verdwijnen van zandplaten in de Oosterschelde) en klimaatverandering.

Record grijze zeehonden

Van de grijze zeehond blijven de aantallen groeien; het seizoensgemiddelde was dit seizoen opnieuw een record. De populatie gewone zeehonden is gestabiliseerd na vele jaren van groei. Maximaal telden we 1293 gewone zeehonden en 2738 grijze. In de zomer van 2021 werden tijdens de tellingen 203 jongen gezien van de gewone zeehond. Van de grijze zeehond, die haar jongen in de winter werpt werden in de winter van 2021/2022 tenminste 41 jongen gezien. Zeehonden zitten vooral in de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde, maar ook in de Grevelingen is er een kleine maar groeiende groep.

Trend van het seizoensgemiddelde van de grijze zeehond in het Deltagebied in de seizoenen 1993/1994 – 2021/2022.

Trend van het seizoensgemiddelde van de grijze zeehond in het Deltagebied in de seizoenen 1993/1994 – 2021/2022.

Deel dit bericht

Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2021/2022

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels - en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aangr…

8MB

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2020-2021

Watervogels

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de tellingen van watervogels- en zeezoogdieren in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aa…

11MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Colonial breeding birds suffered great losses caused by highly pathogenic avian influenza the second year in a row. In the Dutch Delta alone, more tha…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Kustbroedvogels leden voor het tweede jaar op rij grote verliezen als gevolg van hoogpathogene vogelgriep. Alleen al in de Nederlandse Delta werden tu…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 12 maart 2024

Zeehonden waren afgelopen eeuw in Nederland bijna uitgestorven door jacht en gifstoffen in het zeewater. Uitbanning van de jacht en betere controle op…