Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

  • Gepubliceerd op: 07 februari 2023
  • Categorie:Nieuw rapport

Ruim zestig vrijwilligers hebben zich in het broedseizoen van 2022 ingezet voor strandbroeders (strandplevier, bontbekplevier en dwergstern) in het Deltagebied. Ze beschermen nesten aan de Oosterschelde, Westerschelde en op de stranden in de Voordelta door ze af te zetten voor recreatie en voorlichting te geven. Ook worden de nesten gemonitord waardoor het broedsucces berekend kan worden.

In opdracht van Vogelbescherming, Provincie Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde en Project het Groene Strand heeft Deltamilieu Projecten de vrijwilligers ondersteund met het vinden van nesten, het kleurringen van plevieren en de monitoring van nesten. In een nieuwe rapport worden de resultaten van deze inspanningen beschreven.

Bontbekplevier

In 2022 werden in de Oosterschelde 77 paar bontbekplevieren geteld, dit is het hoogste aantal sinds het begin van de tellingen in 1979 (Lilipaly & Sluijter 2021). In de Westerschelde werden 13 paren geteld, exact het gemiddelde aantal broedparen van de laatste vijf jaar. In de Voordelta werden er 41 paren geteld, dit is iets minder dan de laatste twee jaar maar de trend over de laatste tien jaar is positief. In de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta is van 108 paar bontbekplevier het broedsucces bekend (van de in totaal 130 paar), gemiddeld leverde dat 1,21 jong per paar op.

Aantal broedparen bontbekplevier in de periode 1979-2022 in de Oosterschelde, Westerschelde & Voordelta (Lilipaly et al, in prep, 2022)

Strandplevier

In 2022 werden in de Oosterschelde 56 paar strandplevieren geteld, dit is het hoogste aantal sinds 1987. In de Westerschelde werden er twaalf paren geteld, dat is minder dan de afgelopen drie jaar (gemiddeld 20 paar). In de Voordelta is het aantal broedparen de laatste tien jaar vrij stabiel met gemiddeld 20 paar. Dit jaar werden er 18 paren geteld. Van de strandplevier is van 82 paar het broedsucces bekend (van de in totaal 86 paar), dat leverde 0,66 jong/paar op.

Aantal broedparen strandplevier in de periode 1979-2022 in de Oosterschelde, Westerschelde & Voordelta

Dwergstern

In 2022 werden in de Oosterschelde 52 paar dwergsterns geteld, dit is het hoogste aantal sinds 2015 en boven het gemiddelde van de laatste tien jaar wat ligt op 43 paar. In de Voordelta werden 146 paren geteld, exact hetzelfde aantal als in 2021. Sinds 2010 laat de soort een sterke toename zien in de Voordelta (met een voorlopig maximum van 347 broedparen in 2013), maar het aantal fluctueert sterk per seizoen. Toename heeft zich vooral afgespeeld in binnendijkse gebieden, met als belangrijkste gebieden Noordervroon en Waterdunen (wordt gerekend tot Voordelta). Net na de aanleg van Maasvlakte 2 kwamen er in 2013 en 2014 heel veel broedparen op het strand voor maar door toename van recreatie in dit gebied is het aantal nesten op openbare delen van het strand sterk afgenomen. Dankzij de inzet van vrijwilligers kon zich in 2022 een kolonie van 33 broedparen vestigen op het Slufterstrand. Van de dwergstern is van 254 paar het broedsucces bekend (van de in totaal 262 paar), dat leverde 0,38 jong/paar op.

Aantal broedparen dwergstern in de periode 1979-2022 in de Oosterschelde, Westerschelde & Voordelta

Effect beschermingsmaatregelen

In 2022 was voor het eerst de mogelijkheid om het gebruik van nestbescherming systematisch vast te leggen tijdens de monitoring. De eerste indruk is dat beschermingsmaatregelen (afzetting rondom het nest, nestbeschermende kooi op het nest, informatieborden) een zeer positief effect hebben op het broedsucces. Door het verzamelen van deze gegevens voort te zetten is het in de toekomst mogelijk om de verschillende maatregelingen te vergelijken en de effectiviteit van bescherming nog meer te verbeteren.

Download hier het rapport ‘Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022’ 

Deel dit bericht

Rapport: Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2022

BroedvogelsStrandbroeders

Op stranden in de Voordelta en dijken en strandjes rond de Oosterschelde en Westerschelde broeden strandbroeders (dwergstern, bontbekplevier en strand…

5MB

Rapport: Strandbroeders op dijken en stranden in het Deltagebied 2021

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Colonial breeding birds suffered great losses caused by highly pathogenic avian influenza the second year in a row. In the Dutch Delta alone, more tha…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 22 maart 2024

Kustbroedvogels leden voor het tweede jaar op rij grote verliezen als gevolg van hoogpathogene vogelgriep. Alleen al in de Nederlandse Delta werden tu…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 12 maart 2024

Zeehonden waren afgelopen eeuw in Nederland bijna uitgestorven door jacht en gifstoffen in het zeewater. Uitbanning van de jacht en betere controle op…