Project Strandbroeders Deltagebied 2021

  • Gepubliceerd op: 17 maart 2022
  • Categorie:Nieuw rapport

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 startten de eerste vrijwilligers om op stranden nesten te zoeken, afzettingen te plaatsen, voorlichting te geven aan strandbezoekers en het broedsucces te monitoren.

Strandbroeders (bontbekplevier, strandplevier en dwergstern) kiezen de laatste jaren steeds vaker voor de stranden van de Voordelta als broedplaats. Zij verdienen optimale bescherming omdat de aantallen strandbroeders enorm zijn afgenomen de laatste decennia. Met hulp van lokale vogelwerkgroepen heeft Vogelbescherming vrijwilligersgroepen opgezet die op kansrijke plekken strandbroeders beschermen.

Bontbekplevier op nest in beschermkooi, 26 juli 2021 (foto Maarten Sluijter)

In 2021 is de vrijwilligerspoule uitgebreid van 32 naar 45 vrijwilligers. Er is een nieuwe werkgroep opgericht voor het strand van Ouddorp waar diverse paren bontbekplevieren een broedpoging deden. In dit nieuwe rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van 2021 en wordt het beschermingswerk op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stranden besproken. Hierbij wordt ook een overzicht van de resultaten per strand gegeven.

Deel dit bericht

Lees hier het rapport van Project Strandbroeders 2021

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Contactpersoon

Floor Arts

Bioloog

Specialismen: Data-analyse Insecten Kustbroedvogels Onderzoek Ringonderzoek Watervogels
Floor@deltamilieu.nl

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 15 december 2023

Het gaat het niet goed met scholeksters in Zeeland. Dat is de conclusie van het onderzoek dat we uit mochten voeren in het kader van het ‘Jaar van de…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 27 oktober 2023

Het afgelopen broedseizoen heeft stagiair Bram Roobol onderzoek gedaan naar het gedrag van bontbekplevierkuikens op Zeeuwse dijken langs de Ooster- en…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 13 oktober 2023

De Centrale Informatievoorziening (Rijkswaterstaat) organiseert jaarlijks in januari een telling van overwinterende eiders, zwarte zee-eenden, grote z…