Project Strandbroeders Deltagebied 2021

  • Gepubliceerd op: 17 maart 2022
  • Categorie:Nieuw rapport

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 startten de eerste vrijwilligers om op stranden nesten te zoeken, afzettingen te plaatsen, voorlichting te geven aan strandbezoekers en het broedsucces te monitoren.

Strandbroeders (bontbekplevier, strandplevier en dwergstern) kiezen de laatste jaren steeds vaker voor de stranden van de Voordelta als broedplaats. Zij verdienen optimale bescherming omdat de aantallen strandbroeders enorm zijn afgenomen de laatste decennia. Met hulp van lokale vogelwerkgroepen heeft Vogelbescherming vrijwilligersgroepen opgezet die op kansrijke plekken strandbroeders beschermen.

Bontbekplevier op nest in beschermkooi, 26 juli 2021 (foto Maarten Sluijter)

In 2021 is de vrijwilligerspoule uitgebreid van 32 naar 45 vrijwilligers. Er is een nieuwe werkgroep opgericht voor het strand van Ouddorp waar diverse paren bontbekplevieren een broedpoging deden. In dit nieuwe rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van 2021 en wordt het beschermingswerk op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stranden besproken. Hierbij wordt ook een overzicht van de resultaten per strand gegeven.

Deel dit bericht

Lees hier het rapport van Project Strandbroeders 2021

Project Strandbroeders Deltagebied 2021

Strandbroeders

Het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland voor plevieren op stranden in Zuid-Holland en Zeeland loopt nu voor het derde jaar. In 2019 s…

4MB

Contactpersoon

Floor Arts

Teamleider en Bioloog

Specialismen: Data-analyse Insecten Kustbroedvogels Onderzoek Ringonderzoek Watervogels
Floor@deltamilieu.nl

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 28 maart 2023

Dit rapport beschrijft de tellingen van watervogels en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland, in de periode juli 2021 t/m juni 2022. De…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 17 maart 2023

Hoogpathogene vogelgriep H5N1 (HPAI) werd in mei 2022 voor het eerst in kolonies van kustbroedvogels in Nederland vastgesteld. In korte tijd werden en…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 07 februari 2023

Ruim zestig vrijwilligers hebben zich in het broedseizoen van 2022 ingezet voor strandbroeders (strandplevier, bontbekplevier en dwergstern) in het De…