Knelpunten en kansen voor strandbroedvogels in de Delta: strandplevier, bontbekplevier en dwergstern

  • Gepubliceerd op: 16 augustus 2022
  • Categorie:Nieuw rapport

Knelpunten en kansen voor strandbroeders in de Delta gebundeld in nieuwe rapportage

Strandbroeders strandplevier, bontbekplevier en dwergstern hebben een Natura2000 doelstelling in het Deltagebied. Met 77% van de Nederlandse populatie strandplevier, 41% bontbekplevier en 48%  dwergstern heeft het Deltagebied een belangrijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van deze soorten. Middels diverse projecten wordt ingezet op de bescherming en monitoring van plevieren, de dwergstern lift daar enigszins op mee. Dit nieuwe rapport is een samenvatting van de resultaten van deze projecten en de informatie die is Deltamilieu Projecten heeft verzameld. Het rapport is een samenvatting van de  huidige stand van zaken, de belangrijkste knelpunten en de kansen en potenties voor deze soorten in het Deltagebied.

Inhoud rapport

In dit rapport lees je over de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern in het Deltagebied, met onder andere:

– Verspreiding, broedsucces en dispersie in de Delta
– Eerste resultaten van het kleurringonderzoek dat is gestart in 2020
– Verspreiding van de nesten die in 2019-2021 zijn gevonden en gevolgd
– Drukfactoren die de strandplevier, bontbekplevier en dwergstern ondervinden in de Delta per gebied beschreven (gebiedsmanagement, menselijke interacties, natuurlijke vijanden)
– Randvoorwaarden om de plevieren succesvol te kunnen laten broeden
– Monitoring en onderzoek in de toekomst

Gericht beschermen

Nu we weten waar de belangrijkste knelpunten liggen, kan er gericht ingegrepen worden om de situatie voor plevieren te verbeteren. Belangrijke knelpunten kunnen aangepakt worden door gerichte bescherming van nesten, het afsluiten van gebieden en voorlichting aan bezoekers van gebieden waarin plevieren broeden.

Deel dit bericht

Rapport knelpunten en kansen

Knelpunten en kansen voor strandbroedvogels in de Delta: strandplevier, bontbekplevier en dwergstern

Strandbroeders

De kustbroedvogelsoorten Strandplevier, Bontbekplevier en Dwergstern hebben een Natura2000 doelstelling in het Deltagebied. Rijkswaterstaat is verant…

6MB

Filmpje: uitdagingen voor plevieren

Actuele berichten

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 28 maart 2023

Dit rapport beschrijft de tellingen van watervogels en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland, in de periode juli 2021 t/m juni 2022. De…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 17 maart 2023

Hoogpathogene vogelgriep H5N1 (HPAI) werd in mei 2022 voor het eerst in kolonies van kustbroedvogels in Nederland vastgesteld. In korte tijd werden en…

Categorie: Nieuw rapport

Gepubliceerd op: 07 februari 2023

Ruim zestig vrijwilligers hebben zich in het broedseizoen van 2022 ingezet voor strandbroeders (strandplevier, bontbekplevier en dwergstern) in het De…