Top
Gekleurringde kluut in de Crezéepolder bij Ridderkerk (foto: Arne van Wingerden)
18 mrt

Eerste resultaten kleurringonderzoek onder kluten in het Deltagebied

In het broedseizoen 2020 zijn er in het Deltagebied door Deltamilieu Projecten kluten van een kleurring voorzien. Maar liefst 11% van de gekleurringde kluten werd deze winter teruggezien.

Belangrijke inzichten
Het kleurringen van kluten inzicht in de gezondheid van populaties van kluten in het Deltagebied. Het geeft een beeld over de reproductie, sterfte en uitwisseling met andere populaties (dispersie) van individuen. Deze informatie wordt gebruikt om de kluut in de toekomst beter te kunnen beschermen.

Gekleurringde kluut in de Crezéepolder bij Ridderkerk (foto: Arne van Wingerden)

Gekleurringde kluut in de Crezéepolder bij Ridderkerk (foto: Arne van Wingerden)

Zeven terugmeldingen uit vijf verschillende landen
In het broedseizoen van 2020 zijn 48 juveniele en 14 adulte kluten voorzien van een kleurring in het Deltagebied. Ze kregen naast een metalen ring aan de tarsus (onderbeen) een witte en blauwe kleurring aan de tibia (bovenbeen) met inscriptie. Van deze 62 gekleurringde kluten kwamen maar liefst 7 terugmeldingen in de winterperiode. De meest zuidelijke terugmelding kwam uit de Coto de Doñana in Spanje, deze kluut heeft minimaal 2.200 km gevlogen voor zijn overwinteringsplek. De meest noordelijke terugmelding kwam uit Duitsland; in het najaar vliegt een (onbekend) deel van de kluten eerst naar de internationale Waddenzee om daar te ruien pas daarna vliegen ze naar de zuidelijke overwinteringsgebieden. Overwinterende kluten werden teruggemeld in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Terugmeldingen Kluten winter 2020/2021 Deltamilieu Projecten

Terugmeldingen kluten winter 2020/2021. Bron: Deltamilieu Projecten


Terugmeldingen:

WEBS – 14 februari 2021: Cantizac, Séné, Brittany, France (FR)
WHBU – 11 februari 2021: Etar de Alverca, Tagus estuary (PT)
WCBA – 18 januari 2021: South Deep Conyer Swale Estuary (GB)
WCBK – 16 januari 2021: Réserve Ornithologique du Teich (FR) – dood
WABY – 7 januari 2021: Lytchett Bay, Poole Harbour, Dorset (GB)
WEBJ – 2 januari 2021: Veta la Palma. Espacio Natural de Doñana. La Puebla del Río (ES)
WAB0 – 5 oktober 2021: Crildumersiel (DE)

Meld kleurringen van kluten
Waarnemingen van gekleurringde kluten zijn onmisbaar om inzicht te krijgen in de gezondheid van populaties van kluten. De kleurringen zorgen ervoor dat de vogels individueel herkenbaar zijn. Oproep: meld gekleurringde kluten terug via de app Birdring of via submit.cr-birding.org en draag bij aan onderzoek naar de kluut.

Samenwerking
Vanaf 2020 zijn in de Delta, IJsselmeergebied en Waddenzee vier soorten pionier kustbroedvogels voorzien van kleurringen (naast kluut ook visdief, bontbekplevier en strandplevier) om de verplaatsingen beter in beeld te krijgen en de overleving beter te bepalen. Het onderzoek aan deze soorten in Nederland wordt mede uitgevoerd door Deltamilieu Projecten, Sovon en Lowland Ecology. Dit o.a. met financiering van Vogelbescherming Nederland in het kader van Wij en Wadvogels en LIFE-IP C3-3 “Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen in de Zuidwestelijke Delta”.